Libellen en juffers

Libellen en waterjuffers

Libellen en waterjuffers lijken veel op elkaar. Het grote verschil zit in de afmeting. Libellen zijn groter en robuuster, terwijl de waterjuffer fragiler zijn. Beiden komen voort uit larven die via waterplanten zoals riet uit het water kruipen en eenmaal boven water uit hun huid kruipen. De libellen en juffers leggen hun eitjes in het water, hetgeen voor de oplettende kijker is te zien. De eitjes kunnen meerdere jaren in het water blijven voordat de larven het droge opzoeken. Juffers en libellen voeden zich met muggen en klaine insecten. Op deze pagina staan een aantal albums met in Nederland voorkomende libellen en juffers.