Fotograferen met Wifi

Fotograferen met behulp van Wifi.

Soms is het prettig om de camera op afstand te bedienen. Van oudsher hadden we hiervoor zelfonspanners en later radiografische afstandsbedieningen. Nadeel van deze techniek is, dat je dicht bij je camera moet blijven om zeker te weten dat je onderwerp goed in beeld komt. Voor het fotograferen van schuwe dieren werken deze methodieken niet. Met Wifi kun je de caera verdekt opstellen en zelf veertig tot vijftig meter verder weg gaan zitten. Het dier heeft zo niet door dat er een mens in de buurt is en voelt zich veilig

Om met behulp van Wifi te fotograferen heeft u twee dingen nodig. Een camera met ingebouwde Wifi of met een opzet unit met Wifi, biivoorbeeld een camfi unit, en een smartphone, of tablet of PC.

De camera werkt hierbij als hotspot en genereerd een netwerk op basis van Wifi. Dit netwerk heeft een naam en aan dit netwerk kan vaak zelf een naam worden gegeven. Op de smartphone, het tabled of de PC maken we verbinding met het netwerk van de camera en kunnen de camera dan van afstand bedienen. Het klinkt simpel, maar voor iemand die niet thuis is in de netwerk technieken kan dit een moeras zijn, waar je in verdwaald. In het onderstaande zal ik proberen dit proces stap voor stap uit te leggen. Als er met een camfi unit gewerkt wordt is het allemaal vrij simpel. De camfi unit wordt op de hotshoe van de camera geinstalleerd en met een USB kabeltje met de camera verbonden. De camfi unit heeft een eigen batterij en maakt dus geen gebruik can de camera batterij. Wel even opladen voor het gebruik dus. De camfi unit heeft al een netwerknaam en deze netwerknaam kan op de smartphone, de tablet of de PC gekozen worden, waarna de verbinding met de camera tot stand wordt gebracht.

App.

Op de smartphone, de tablet of de PC moet nog een app gedownload worden om de camera te kunnen bedienen. In het geval er met een camfi unit wordt gewerkt dient deze app van de camfi site te worden gedownload. In het geval van de EOS 6D, moet er op de smartphone en de android tablet een app met de naam “Cameraconnect”worden gedownload. In het geval er gebruik gemaakt wordt van een PC dient de laatste versie van de Canon EOS utility software gedownload te worden.  Vorige versies van de EOS utility werkten niet goed met de wifi verbinding.

 

Instellen van de camera.

Voor we beginnen met de Wifi besturing is het verstandig eerst de app te downloaden en te installeren. Nu kunnen we beginnen met het instellen van de camera. In het menu vinden we de instelling bij het derde steeksleuteltje. De wifi instelling bestaat uit twee onderdelen, namelijk Wifi inschakelen en de Wifi functie. Schakel als eerste de Wifi in. Nu kan de menu optie Wifi functie worden gekozen.

Wifi functies

Foto 1 Wifi functies

 

 

Wanneer de functie wordt gekozen in het menu verschijnt het volgene beeld.

 

 

 

 

Instellen netwerknaam

Foto 2. Het registreren van de netwerknaam

 

In dit beeld wordt opgegeven dat u een bijnaam voor het toestel moet ingeven. De bijnaam van het toestel is tevens de netwerknaam die u later op de smartphone of tablet moet selecteren.

 

 

 

 

 

Netwerknaam ingeven

Foto 3. Invoeren netwerknaam

 

Als camera bijnaam of netwerknaam mag elke fantasienaam opgegeven worden. Belangrijk is dat u deze naam altijd herkend. In dit voorbeeld geven we de naam “ABC”. Om de naam in te kunnen voeren dient u eerst het knopje met de “Q” in te drukken om in de edit mode te komen. U loopt met de richtings toetsen op het grote  wiel achter op de camera door de letters en cijfers. Op het teken van uw keuze drukt u op de ok “SET”knop.

Heeft u de naam volledig ingegeven, druk dan op de knop “MENU” achter op de camera.

 

 

 

Bijnaam van e camera vastleggen

Foto 4. Definitie van de bijnaam

 

Definitie van de bijnaam bevestigen. Als u tevreden bent met de camera bijnaam klikt u op de “SET”knop in het midden van het grote wiel achterop de camera. De camera toont het scherm als in foto 5.

 

 

 

 

 

Functie kiezen.

Foto 5. Kiezen van de verbindingsfunctie

 

Kiezen van de verbindingsfunctie. In het scherm staan de mogelijke verbindingsfuncties van de camera. Als eerste staat er een camera. Met deze functie kun je twee camera’s die beiden Wifi hebben met elkaar verbinden. Zijn beide camera’s verbonden, dan kunnen foto’s van de ene camera naar de ander worden verplaatst. De tweede keuze, deze is in het scherm gemarkeerd met een vierkantje geeft aan de camera met een smartphone te verbinden. Deze keuze wordt ook gebruikt om een tablet met de camera te verbinden. De derde keuze verbind de camera met een laptop of PC. De overige keuzes zijn voor het fotograferen niet interessant.

 

 

Verbinding instellen

Foto 6. Soort verbinding instellen.

 

 

Heeft u op het scherm in foto 5 op de “SET” knop gedrukt, dan verschijnt het scherm in foto 6.

In dit scherm geeft u aan of u de camera als direct toegangspunt kiest, of dat u via een router of modem in het thuis netwerk wilt  . Gaat u rond het huis fotograferen dan kan de infrastructuur modus gekozen worden. Om optimale vrijheid te hebben in de gekozen locatie kiezen we voor de Camera access point modus en bevestigen dit met de Ok knop in het scherm.

 

 

Camera handmatig of gemakkelijk instellen

Foto 7. Gemaakelijk of handmatig instellen

 

Handmatige instelling of gemakkelijke instelling. Je bent hier geneigt om de Gemakkelijke verbinding te kiezen, maar dit is niet de juiste keuze. Kies voor de handmatige verbinding, omdat je hier zelf kunt bepalen of je de verbinding wel of niet met een wachtwoord wilt gebruiken. Bij de zogenaamde gemakkelijke verbinding wordt automatisch voor een wachtwoord verbinding gekozen en dat is niet echt nodig. Zou de camera ook aan het internet verbonden zijn, dan is een wachtwoord zinvol. Maar de camera wordt enkel en alleen met de smartphone verbonden en andere internet gebruikers kunnen er niet in komen. Wanneer er bij Encryptie “AES” staat wordt er met een wachtwoord gewerkt. Steeds als je een verbinding wilt maken moet dit wachtwoord ingegeven worden en dat kost tijd. Tijd die je soms niet hebt.

 

 

Automatisch og handmatig instellen.

Foto 8. Automatisch instellen

 

Na in het scherm van foto 7 de handmatige verbinding gekozen te hebben druk je op “OK”.

Wees niet bang of gemakzuchtig, kies in het scherm van foto 8, voor de handmatige instelling en kies “OK”.

 

 

 

 

 

AES of geen AES

Foto 9. AES of Geen

 

Het scherm van foto 9 verschijnt en nu kun je zien, dat je de vrije keus hebt om wel of geen wachtwoord beveiliging op de verbinding te zetten. Voor geen wachtwoord kies “Geen” en druk op “OK”.

 

 

 

 

 

Verbinden

Foto 10. Verbinding tot stand brengen

 

Nu gaan we de verbinding echt tot stand brengen.

In het scherm, in het licht grijze deel, zien we de SSID gevolgd door de bijnaam van de camera. Op de camera hoeft nu niets meer in gesteld te worden, We gaan nu de smartphone of het tablet vertellen verbinding met de camera te maken. Ga op de smartphone of de tablet naar de instellingen en kies hier voor Wifi.

 

 

 

Netwerk kiezen

Foto 11. Kies het netwerk

 

Netwerk kiezen. In het scherm zie je met welk netwerk je bent verbonden en aan de onderzijde een lijst met te kiezen netwerken.

Bovenaan de lijst staat onze camera bijnaam en dus ook de netwerknaam “ABC”. Kies nu het netwerk met “ABC” zodat de smartphone of tablet de verbinding met de camera kan maken. Als de verbinding tot stand is gekomen staat er links van het actieve netwerk een groen vinkje.

 

 

 

Vebindingsinfo.

Foto 12. Verbindings info

 

Nadat je op de smartphone of tablet hebt gekozen voor de verbinding met “ABC” reageert de camera op de verbinding en toont het scherm in foto 12.  In dit scherm staat in het bovenste deel je volgende actie. Start op je smartphone of tablet de Camera connect app.

 

 

 

 

 

Opstarten camera connect App.

Foto 13. Start de camera connect app.

 

Start de camera connect app en het scherm zoals in foto 13 komt te voorschijn op. Nu wordt het opletten. Het heeft even geduurd voor ik deze grap doorhad, maar je moet dus in het scherm op de camera naam drukken. Nu weet  weet de smartphone met welke camera hij gaat verbinden.

 

 

 

 

Bevestig verbinding.

Foto 14. Verbinding op de camera bevestigen

 

Als de verbinding tussen de smartphone of tablet en de camera is gekozen, verandert het scherm op  de camera en wordt de smartphone in het donkere deel getoond. Is dit correct, activeer dan de “OK” knop.

 

 

 

 

 

Verbinding gemaakt

Foto 15. Verbinding geconfigureerd.

De camera reageert met het scherm in foto 15. Standaard wordt de configuratie in “SET 1” opgeslagen. Uiteraard kan de naam van de instellingen gewijzigd worden. Wanneer er later een andere verbindingsconfiguratie wordt gemaakt krijgt die vanzelf de naam “SET 2”.

Druk op “SET” in het midden van het grote wiel achter op de camera.

 

 

 

 

Verbindingsscherm

Foto 16. Het verbindingsscherm.

 

De klus is geklaard. De camera en de smartphone of tablet zijn met elkaar verbonden. Druk in het scherm van foto 16 op de “MENU”button achter op de camera en alles is gereed om te gaan fotograferen. Plaats de camera op een statief en richt hem op een onderwerp en druk op de smartphone of tablet op “Remote Live view Shooting” Het onderwerp is nu op de smartphone te zien naast de mogelijkheden om de camera in te stellen.