Home

Home

Op deze website willen wij u een impressie geven van vogels, insecten zoogdieren en amfibieen in de Nederlandse natuur. De website is onderverdeeld in meerdere onderdelen, die elk vanuit het menu te benaderen zijn. Bij de vogels is een verdeling gemaakt tussen de “zang” vogels, vogels die op het land leven, en de watervogels. Er zijn vogels die zowel op het land als op het water leven zoals de kievit, de eend en de reiger. Deze vogels zijn dan ondergebracht bij de watervogels. Door deze onderverdeling blijft het geheel overzichtelijk en beheersbaar. Ook de groep insecten is onderverdeeld in meerdere groepen. Zo is er de groep met bijen, wespen en hommels, de groep vliegen en muggen, de groep libellen, de groep vlinders, de groep overige vliegende insecten, zoals kevers, de groep overige kruipende insecten zoals spinnen, de groep amfibieen, zoals de kikkers en salamanders en de groep zoogdieren zoals herten, vossen en eekhoorns.

De onderverdeling in deze groepen is gemaakt om de foto’s per soort eenvoudig te selecteren. Let wel, deze website bevat niet alle dieren in de Nederlandse natuur, daarvoor zijn er gewoon teveel soorten dieren. Van de bijen zijn er al 350 verschillende soorten. De vliegen zoals zweefvliegen kennen ook honderden soorten. Niet alle dieren komen over het gehele land voor. Sommige soorten zijn sterk streek gebonden.

De foto’s zijn allemaal in de natuur gemaakt. Dieren zijn dus niet gedood of opgezet om gefotografeerd te worden. Het zoeken naar de dieren, de jacht, is een oerinstinct van de mens en is een essentieel onderdeel van de natuur fotografie. Soms heb je geluk en loop je per ongeluk tegen een bepaald dier aan, de andere keer ben je weken op zoek. Dit is natuur beleving. Lekker buiten in de natuur.

Veel dieren zijn ook niet het gehele jaar in ons land. We hebben in Nederland te maken met een groot aantal soorten trekvogels, die hier tijdelijk verblijven. De natuurfotografie is dus ook sterk seizoen gebonden. In de wintermaanden komen er een groot aantal wintergasten in Nederland.  In het voorjaar vertrekken de wintergasten en komen de zomergasten, veelal zang vogels om hier te broeden. In de zomer zijn de vogels erg druk met het grootbrengen van hun kroost en laten zich moeilijk zien. Ook de bomen zitten vol in het blad, wat het vinden van vogels moeilijk maakt. Gelukkig gaan dan de bloemen bloeien en komen de insecten weer tot leven.

De bijen vormen een fascinerende soort binnen de insecten. Veel mensen zijn bang voor de steek van een bij, maar de meeste soorten bijen hebben een te kleine angel om ons te steken. De Honingbij heeft een grotere angel, maar steekt alleen als hij klem komt te zitten. Bijen zijn heel goed benaderbaar en prachtig om te zien. De wespen zijn soms lastig. Met name de zogenaamde limonade wespen die in augustus graag op zoetigheid afkomen. Dit zijn mooie lastposten. De hommels zijn ook een vredelievende soort. Hommels kunnen steken, maar net zoals bij de bijen gebeurt dit alleen wanneer het dier in doodsnood is. De grote hommels zijn zwaar behaard en zijn zelfs te aaien. Veel angst voor deze soorten ontstaat in onze kinderjaren wanneer we in onze nieuwsgierigheid of per ongeluk een bij of hommel belagen en deze ons steekt.

Het op naam brengen van de dieren, de determinatie, is een hele klus en niet altijd goed mogelijk. De determinatie gebeurt via boeken, internet en de specialisten. Veel van de dieren op deze site zijn op naam gebracht door Dr. Herman Berkhoudt, bioloog en vervent natuur belever.

Mocht u een foto leuk vinden en een afdruk willen hebben, stuur dan even een mail via de contact pagina.

De site wordt regelmatig ververst met nieuwe foto’s. Soms komen oudere fotos dan te vervallen, dit om de gallerijen overzichtelijk te houden.

Wij wensen u veel kijkplezier.